Om Waxbook

Waxbook är en digital tjänst för längdskidåkare som erbjuder automatiska vallningsförslag. Användare kan dessutom dela information och kunskap om vallor, vallning och skidåkning. För att skapa vallningar, vallor och tester krävs ett gratis konto.

 

 

Hur fungerar de automatiska vallaförslagen på Waxbook?

De automatiska förslagen baseras på att vi gissar geografisk position för den IP-adress som besöker oss. Ibland gissar vi fel (det finns en hel del felmarginal i den typen av gissning) och då kan du själv mata in din plats genom att klicka på ”ändra ort”. När vi gissat din stad konverterar vi denna till longitud och latitud, vilka vi därefter skickar till yr.no och deras vädertjänst för öppen väderdata. Vi tar därefter hand om resultatet som yr skickar tillbaka och matchar detta mot vallningsförslag i vår databas. Totalt använder vi tre externa api:er (gränssnitt mot andra tjänster). I dagsläget baseras våra förslag huvudsakligen på temperatur för en angiven ort. Detta innebär att vi ibland kommer att gissa fel eftersom faktorer som snötyp, luftfuktighet och snötemperatur också inverkar.

Utveckling

Utvecklingen av Waxbook har delvis finansierats av Vinnova genom ett forskningsprojekt inom utlysningen spetsanvändardriven innovation.